NORDISKA BRANDMÄNNENS STUDIEDAGAR 2017 HELSINGFORS

Nordiska Brandmännens Studiedagar

Välkommen till Helsingfors 29 maj – 1 juni 2017. 

Klicka på länken → INBJUDAN TILL NBS 2017

 Finland fyller 100 år och Nordiska Brandmännens Studiedagar fyller 80 år.

SuomiFinland100-banneri_valkoinen_RGB_790x444 

 

rekrytering-helsingfors-1000x430

Deltagare: Brandmän/Brandbefäl från Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland, tot. 100 pers. 

Brandmän tak Helsingfors

NBS grundades 1937 av brandmannen Axel Rörström ordförande i ”Brandmännens personalorganisation”
i Stockholm och har varje år, med undantag för åren 1939-1945, arrangerats av arbetstagarorganisationernas
styrelser i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.
Dessutom står Reykjavik från och med 1966 och Bergen från 1993 för arrangörskapet.
NBS är ett forum för nätverksbyggande, gemensam utveckling och lärande från erfarenheter.

Inkvartering på Hotell CUMULUS HAGNÄS, Broholmsgatan 14, 00530 HELSINGFORS
hotell-helsingfors-Cumulus-Hakaniemi_21487064

Mötesplatser: Huvudbrandstationen Berghäll och JHL-Institutet, Sörnässtrandväg 23

Ladda ner → PROGRAM NBS 2017

Schema för NBS 2015

27-28 Maj
 • Ankomst till Helsingfors
 • Inkvartering 
Måndag 29 Maj
 • Kl. 10.30 MUSIK, Viiborgs Hornorkester

 • Kl. 11.00 – 15.00 NBS STUDIEDAGAR ÖPPNAS(LUNCH ca 12.00)
  Huvudbrandstationen, Agricolagatan 15
  Talare: 
  NBS Ordf. Ari Hauksson
  Räddningskommendör Simo Wecksten
  Räddningsöverdirektör Esko Koskinen
  Branschchef Håkan Ekström
  Fackliga organisationernas hälsningar
  NBS delegationernas hälsningar
  Rekjavik, Bergen, Köpenhamn, Stockholm, Göteborg, Helsingfors

  Kl. 15.00  START ”Berghälls Puls” 
  Grupp 1. Island, Danmark (K. L.), Villa Kivi.
  Grupp 2. Norge (N. N. )  
  Grupp 3. Sverige och Finland (T. P.)

  Kl. 17.00  INKVARTERING, 
  Hotell Cumulus, Hagnäs- Hotellrummet

  Kl. 18.30  AVFÄRD från Hotellet, Metron till Brändö, Brändö gård

  Kl. 19.00-22.00  KAMRATAFTON,
  Sauna med kvällsbit,  (OBS. Vädret och klädsel!)

Tisdag
30 Maj

 

 • Kl. 08.00  FRUKOST  Cumulus  (Avfärd från Hotellet 08.30)
  JHL-Institutet, 3-vån.  Sörnäs strandgatan 23
 • Kl. 09.00      HÄLSNINGSTAL, Helsingfors stad, Stadsdirektör Pekka Sauri?
 • Kl. 09.45 – 10.15  KAFFE PAUS
 • Kl. 10.15      Räddningsverket uppgifter, Kommunikationschef Taisto Hakala Hel.pel.
 • Kl. 10.15      RIKSDAGENS ROLL I FÖRD RIKSPOLITIK, Riksdagsman Maarit Feldt-Ranta?
 • Kl. 11.45-12.45   LUNCH

   

 • Kl. 12.45      LÖNE- OCH ARBETSVILLKOR, 3 X 10 min. / arrangörsstad (Köpenhamn+Island)
 • Kl. 13.40 – 14.00 KAFFE PAUS
 • Kl. 14.00      LÖNE- OCH ARBETSVILLKOR, forts.
                          (Bergen, Göteborg, Stockholm. Helsingfors)
 • Kl. 14.40      SKYDDSUTBILDNING, Stina Hällberg och Krister Lönnqvist, Hel.pel.
 • Kl. 15.30      BRANDSÄKERHET I BYGGNADER, VD Jan Andersson, PAROC
 • Kl. 16.00 – 18.00 NBS Studiestyrelsemöte (OBS! se särskild inbjudan)
Onsdag 
31 Maj
 • Kl. 08.00      FRUKOST, Cumulus  (Start från Hotellet kl. 08.30)
 • Kl. 09.00      CANCER RISKER, SJUKDOMAR INOM BRANDMANNA YRKET
                            Utv. chef Ulla Tyyskä, Helsingfors stad
                            Kaj Jansson Berghälls HC. 
 • Kl. 10.00      FÖRELÄSNING, Cancer i brandmannayrket
                            Forskningschef, Eero Pukkala
 • Kl. 11.30      PENSIONSÅLDERN, i svåra yrken, KEVAs ställning.
                          Ekonomidir. Tom Kåla.
                          Kommentar: Mikael Svanberg, Stockholm
 • Kl.12.00-12.45   LUNCH, Restaurant 2-vån
 • Kl. 12.45      STATENS BRANDSKOLA, framtidens utbildning.
                           Rektor Mervi Parviainen
 • Kl. 13.00      UTBILDNING I HELSINGFORS,
                           Rektor Matti Waitinen och BrM. Vesa Berg
 • Kl. 14.45-15.15 KAFFERAST, Restaurant 2-våningen.
   
 • Kl. 15.15 -17.30 INFORMATION RÄDDNINGSÖVNING UTSTÄLLNING            
  Vattenräddning och  apparatur,
  Akutvårds-enheter,
  Musee´bilar 
  Befolkningsskydd 
  Kokshamnen vid kraftverket
 • DELEGATERNAS AFTON, Värdarnas kväll på stan

Torsdag
1 juni

 
 • Kl. 08.00  FRUKOST Cumulus (Start från Hotellet kl. 8.30)

 • Kl. 09.00      FRÅGESTUND till NBS-Studiestyrelse, svar om framtid?  
                             NBS 80-År!

 • Kl. 09.45 – 10.00   FIKA PAUS

 • Kl. 10.00      TJÄNSTENÄTET, VIRVE,
                            Kommunikationsmästare Peter Stenbäck, Ö-N RV.

 • Kl. 11.00      VIRVE I RÄDDNINGST
                          Jarmo Vinkvist, Virve-Verkko Oy
                          Komment: Danska BO

 • Kl. 12.00 – 13.00   LUNCH, Restaurant 2-vån

 • Kl. 13.00      NBS-FANAN TILL KÖPENHAMN
                           BESÖK UTSTÄLLNINGEN I 3-vån

 • Kl. 14.00      NBS/ PPO STUDIEDAGAR AVSLUTNING  

 • Kl. 19.00      NBS/ PPO BANKETT, Restaurant Kaisaniemi,

Anmälningar: Ari Muranen, ordförande, ari.muranen@hel.fi eller
timo.puumalainen@pp.inet.fi senast den 30 mars 2017.
Vi behöver antalet av delegater senast 13. Mars 2017, med namn dock senast 30.3.2017.

Välkomna till Helsingfors!

Arrangör:

Helsingfors brandmannaföreningens arrangörskommitté

Övrig information

Seminariet avslutas med traditionsenlig bankett torsdag kväll kl.19.00.

 

old-nbs